(210) 67 26 347

Διεύθυνση: Αχ. Κύρου 10, Αθήνα

Top
 

Εξοπλισμός & Υλικά

Χρησιμοποιούμε πάντα επώνυμα & πιστοποιημένα υλικά από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του χώρου μειώνοντας στο ελάχιστο τη περίπτωση αστοχίας υλικού.

Ενδεικτικός εξοπλισμός

Υλικά

Είτε πρόκειται για αναλώσιμα είτε όχι, χρησιμοποιούμε πάντα επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του χώρου, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τη περίπτωση αστοχίας υλικού, και αυξάνοντας στον μέγιστο βαθμό την αξιοπιστία των έργων μας, δίνοντας στον πελάτη την καλύτερη αξία για τα χρήματα του, μαζί με την εργοστασιακή εγγύηση.

Διαθέτουμε πιστοποιήσεις εξουσιοδοτημένων εγκαταστατών από:

Επίσης μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε υλικά των παρακάτω κατεσκευαστικών οίκων: